Blog thumbnail

Thương hiệu công ty, Thương hiệu sản phẩm & cá nhân..8 kiểu branding BẮT BUỘC phải biết

Thương hiệu công ty, Thương hiệu sản phẩm & cá nhân..8 kiểu branding BẮT BUỘC phải biết

Blog thumbnail in

Nguyên bản tiếng anh của 8 kiểu làm thương hiệu để các bạn chọn cho phù hợp. Khi đặt tên công ty, tên sản phẩm…hay nickname cá nhân tại sao nó lại như thế vì làm thương hiệu cho mỗi loại phải có cách thức khác nhau. Không thế áp dụng bừa bãi. Personal branding…

Enter your search & hit enter