Thế giới luôn cần sự chung tay giúp đỡ và nhiều tổ chức phi chính phủ đang thực hiện những công việc quan trọng để cải thiện cộng đồng của họ. Nhưng làm thế nào để bạn nhận được từ ra? Các biểu trưng từ thiện được thiết kế tốt, hấp dẫn là bước đầu tiên giúp tổ chức phi lợi nhuận của bạn nổi bật giữa đám đông và kết nối với các nhà tài trợ và những người ủng hộ.

Mục tiêu chính của biểu trưng từ thiện của bạn là truyền tải sứ mệnh của tổ chức bạn. Nó phải phù hợp với bản sắc trực quan của tổ chức phi lợi nhuận của bạn và minh họa những gì bạn đại diện để buộc mọi người hành động. Các biểu trưng NGO tốt nhất cũng có tính thẩm mỹ cao, vượt thời gian và có thể thích ứng để sử dụng trên nhiều phương tiện như phương tiện truyền thông xã hội hoặc thư gây quỹ.

Có thể biểu trưng nền tảng của bạn cần một giao diện mới mẻ hoặc bạn đang thành lập một tổ chức phi lợi nhuận mới. Trong bài viết này, chúng tôi đã thu thập các ví dụ về các danh mục dịch vụ phi lợi nhuận khác nhau để sử dụng làm nguồn cảm hứng cho thiết kế mới của bạn.

Trước tiên, chúng ta hãy xem xét một số biểu trưng NGO tập trung vào địa phương, quốc gia và quốc tế để xem những gì hoạt động và tại sao.